Politica de confidentialitate

Respectarea vieții tale private este unul dintre angajamentele noastre fundamentale și, de aceea, acordăm cea mai mare atenție prelucrării datelor tale cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă. Suntem conștienți de importanța păstrării confidențialității, integrității și securității datelor tale cu caracter personal (“Date Personale”).

Această politică de confidențialitate („Politică de Confidențialitate”) explică cum KOFF DISTRIBUTION SRL, o societate incorporată și funcționând potrivit legii române, având sediul în Oras Pantelimon, Judet Ilfov, Strada Toporasi, 51A, Birou 4, cod de identificare fiscală RO35633960, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/566/2016, („Koff Distribution”) colectează, stochează, utilizează și dezvăluie Datele tale Personale, în calitate de operator, în legătură cu accesul și utilizarea website-ului disponibil la adresa URL koff.ro („Website”). De fiecare dată când suntem obligați de legea aplicabilă, vom solicita consimțământul tău liber, informat, specific și neechivoc pentru prelucrarea Datelor tale Personale. Prin exprimarea consimțământului tău, vei fi de acord că putem colecta, folosi, dezvălui, prelucra și transfera Datele Personale, în conformitate cu această Politică de Confidențialitate.

Continuând să utilizezi Website-ul și serviciile noastre, îți exprimi acordul tău liber privind politica noastră prezentată în această pagină.

 

1. Aplicabilitate

Această Politică de Confidențialitate are în vedere doar prelucrarea Datelor Personale ale clienților, unde Koff Distribution este Operator de date. Prezenta politică nu are în vedere prelucrările pe care le efectuează partenerii comerciali Koff Distribution.

Website-ul nostru poate conține informații despre sau link-uri spre website-uri partenere care sunt în afara custodiei și/sau controlului nostru. Noi nu avem niciun control și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile oricăror website-uri terțe, produse sau servicii. Luați în considerare faptul ca prezenta Politică de Confidențialitate se aplică doar pentru Koff Distribution. Astfel, ne îndemnăm clienții să verifice și citească cu atenție politicile de confidențialitate ale fiecărui website pentru a înțelege cum datele tale personale sunt colectate, stocate, utilizate și dezvăluite de către acele website-uri terțe.

 

2. Datele Personale prelucrate și scopurile prelucrării

Utilizăm datele tale numai în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Nu colectăm și nu prelucrăm date sensibile, așa cum sunt definite în Regulamentul General privind Protecția Datelor, în categoria de date speciale cu caracter personal. De asemenea, nu dorim și nici nu este intenția noastră să solicităm și să colectăm cu bună stiintă Datele Personale ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Prezenta secțiune descrie scopurile pentru care sunt colectate și prelucrate Datele Personale de către Koff Distribution.

 

2.1 Date de navigare pe Website

Pe Website-ul nostru, pe lângă Datele Personale prelucrate mai jos, putem colecta și stoca informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii noastre de Cookies, care poate fi accesată pe pagina dedicată de pe Website-ul nostru la Politica Cookie

Sistemele informatice și aplicațiile software utilizate pentru funcționarea Website-ului obțin, în mod general, unele Date Personale (așa numitele „cookies”), a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet. Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate unor persoane identificate, însă, datorită naturii lor, pot permite identificarea utilizatorilor prin prelucrarea și integrarea cu anumite date stocate de terți. Aceste informații includ adresele IP, ora solicitării, metoda folosită pentru a trimite cererea la server, mărimea fișierului obținut în răspuns, precum și alți parametri referitori la sistemul de operare al utilizatorului.

Utilizăm aceste date numai pentru a obține informații statistice anonime privind utilizarea Website-ului și pentru a verifica funcționarea corectă a acestuia.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor de navigare constau în interesul nostru legitim pentru îmbunătățirea și păstrarea fără erori a Wesbite-ului, gestionarea capacităților serverului și pentru aspectele de securitate a sistemelor noastre.

 

2.2. Furnizarea produselor și serviciilor Koff Distribution, inclusiv prin intermediul partenerilor comerciali

Serviciile pe care Koff Distribution le efectuează, inclusiv prin intermediul partenerilor comerciali, pot fi, dar fără a se limita la:

 • preluarea comenzilor (înregistrare, validare, facturare, expediere);
 • soluționarea incidentelor de orice natura privind comenzile;
 • returnarea, parțială sau totală, a produselor dintr-o comandă, conform politicii de returnare;
 • rambursarea contravalorii produselor;
 • rezolvarea solicitărilor/ sesizărilor/ reclamațiilor.

Pentru a beneficia de produsele și serviciile noastre vom avea nevoie de următoarele Date Personale: numele și prenumele, date de contact (e-mail, număr/numere de telefon), adresele de livrare și de facturare, produsul dorit, detalii de facturare, metoda de plată, retururile produselor achiziționate. Refuzul de a furniza aceste date, determină imposibilitatea, totală sau parțială, de a beneficia de serviciile și produsele noastre.

Nu vom colecta și nici nu vom stoca alte informații exceptându-le pe cele detaliate anterior. Astfel, nu vom prelucra Datele tale Personale referitoare la cardurile de credit, poza ta de profil sau orice alte detalii pe care le-ai împărtășit cu partenerii noștri comerciali prin intermediul contului din website-ul/aplicatiile acestora.

Temeiul legal al acestor prelucrări îl reprezintă executarea contractului și furnizarea serviciilor noastre. De asemenea, în unele situații temeiul de prelucrare a acestor date constă și în interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială prin luarea unor măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente, sau măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

 

2.3. Comunicări comerciale, sondaje și analize de marketing

Ai posibilitatea de a opta pentru primirea de comunicări comerciale prin intermediul e-mail-ului și a mesajelor SMS, și de a participa la sondaje de opinie și analize de marketing în legătură cu produsele și serviciile oferite de Koff Distribution, în vederea îmbunătățirii acestora. Dacă optezi pentru primirea de astfel de mesaje comerciale, sondaje de opinie și analize de marketing, vom utiliza numele și prenumele tău, adresa ta de e-mail și/sau numărul de telefon. Îți vom trimite mesaje conținând:

 • informații generale și specifice;
 • informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ai achiziționat;
 • informații cu privire la oferte sau promoții;
 • alte comunicări comerciale cum ar fi sondaje de opinie și analize de marketing.

Poți refuza să ne furnizezi aceste date, să primești comunicări comerciale din partea noastră sau să participi în sondaje de opinie și analize de marketing.

Dacă ți-ai dat consimțământul și te-ai răzgândit, sau dorești să-l actualizezi, poți să o faci în orice moment și fără costuri, prin dezabonare de la lista de email în baza butonului de dezabonare inclus în orice email primit de la noi sau prin trimiterea unui e-mail la adresa iulian.lupu@koff.ro

Temeiul legal pentru această prelucrare îl reprezintă consimțământul tău liber exprimat.

 

2.4. Supravegherea video

În sediile Koff Distribution sunt instalate echipamente de supraveghere video. Prelucrăm imaginea prin mijloace automatizate în vederea monitorizării accesului persoanelor și asigurării securității acestora, a spațiilor și a bunurilor Koff Distribution.

Temeiul legal al acestei prelucrări este interesul nostru legitim în asigurarea pazei și siguranței în sediile Koff Distribution.

 

3. Durata de stocare și prelucrare

Ca regulă generală, durata de stocare și prelucrare a Datelor tale Personale este:

 • datele de navigare pe Website vor fi păstrate pe o perioadă de până la un an si jumatate de zile;
 • datele colectate în vederea furnizării serviciilor si produselor Koff Distribution vor fi păstrate în conformitate cu cerințele legale;
 • datele colectate în vederea comunicărilor comerciale, sondajelor de opinie și analize de marketing vor fi păstrate până la retragerea consimțământului tău;
 • înregistrările video de pe camerele de supraveghere vor fi stocate pe o durată de până la 30 de zile;

 

În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm datele cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu în cazul în care suntem obligați să facem acest lucru în conformitate cu cerințele legale, de reglementare, fiscale sau contabile.

De asemenea, am putea păstra datele cu caracter personal pentru perioade mai îndelungate de timp, astfel încât să avem o evidență exactă a raporturilor tale cu noi în cazul oricăror plângeri sau dacă credem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu legată de prelucrarea datelor personale sau de tranzacțiile efectuate.

 

4. Transferul Datelor cu Caracter Personal

Putem contracta persoane sau companii terțe care ne ajută să furnizăm serviciile noastre. Clienții noștri trebuie să știe că acești terți au acces la Datele Personale doar pentru a ne ajuta să oferim serviciile noastre. Cu toate acestea, ei sunt supuși unor obligații stricte contractuale de confidențialitate și li se cere să nu dezvăluie sau să utilizeze informațiile primite în alte scopuri decât furnizarea serviciilor noastre.

Putem transfera Datele Personale, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari: companii din grup, parteneri contractuali, subcontractanți, companii ce oferă servicii de tip curierat, furnizorilor de servicii de plată, companii ce oferă servicii de arhivare, service-uri autorizate, companii ce oferă servicii IT, furnizori de produse software sau hardware, companii de studii de piață, companii de marketing, autorități publice, instanțe de judecată sau arbitrale, precum și autorități competente să cerceteze săvârșirea de fapte penale.

Acești destinatari pot fi situați în Uniunea Europeană și/sau în Zona Economică Europeană. Dacă aceștia sunt situați în afara Uniunii Europene și a Zonei Economice Europene, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție, transferul Datelor Personale se efectuează doar dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă. Pentru aceasta ne bazăm pe mai multe garanții, precum clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană.

Poți decide să utilizezi website-uri și aplicații terțe pentru accesul la serviciile noastre. Pentru aceste cazuri, transmitem sau dezvăluim Datele tale Personale către terții aleși de tine. Te rugăm să ai în vedere că nu suntem responsabili pentru protecția și securitatea datelor stocate și utilizate de website-urile și aplicațiile terțe selectate.

 

5. Securitatea Datelor cu Caracter Personal

Securitatea Datelor tale Personale este importantă pentru noi. Prin urmare, menținem o varietate de măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a-ți proteja Datele Personale împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare și accesului sau divulgării neautorizate. Limităm accesul la Datele tale personale doar angajaților despre care credem că în mod rezonabil trebuie să acceseze aceste informații pentru a furniza serviciile noastre. Având în vedere starea actuală a tehnologiei, am implementat măsuri de protecție fizice, electronice și procedurale rezonabile concepute pentru a-ți proteja Datele Personale, precum criptarea sau anonimizarea acestora și stocarea pe medii securizate.

Nici o metodă de transmitere prin Internet, metodă de stocare electronică sau alte metode de securitate nu sunt sută la sută sigure. În ciuda eforturilor rezonabile depuse, nu putem garanta întotdeauna eficiența măsurilor de securitate implementate, și prin urmare, nu putem garanta securitatea absolută a Datelelor Personale.

 

6. Drepturile tale cu privire la prelucrarea Datelor Personale

În conformitate cu legislația aplicabilă, beneficiezi de următoarele drepturi:

Dreptul de acces: Ai dreptul de a obține confirmarea de la noi că Datele tale Personale sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării, precum: scopul prelucrării, categoriile de date prelucrate, destinatarii datelor cu caracter personal, perioada pentru care datele sunt păstrate, dacă sunt transferate în străinătate și cum le protejăm, de unde am obținut Datele tale Personale.

Dreptul la rectificare: În orice moment, ai dreptul de a solicita rectificarea Datelor tale Personale. În eventualitatea unor erori, după notificare, vom corecta imediat Datele tale Personale.

Dreptul la ștergere: Ai posibilitatea de a solicita ștergerea Datelor Personale, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile. Datele Personale vor fi șterse atunci când cerințele legale sunt îndeplinite.

Dreptul la restricționarea prelucrării: Dacă sunt îndeplinite dispozițiile legale aplicabile, poți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor Personale.

Dreptul la portabilitatea datelor: Dacă sunt îndeplinite dispozițiile legale aplicabile, ai dreptul la furnizarea Datelor Personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul de a le transmite altui operator.

Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm Datele Personale pe baza unui interes legitim, ai dreptul de a te opune prelucrării Datelor tale Personale de către noi. În caz de opoziție nejustificată, Koff Distribution este îndreptățită să prelucreze în continuare Datele Personale.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automatizate: Dacă sunt respectate dispozițiile legale aplicabile, ai dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința ta sau te afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a te adresa Autorității de Supraveghere: Ai dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în legătură cu orice încălcare a drepturilor tale privind prelucrarea Datelor tale Personale. Detalii contact pentru Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Revocarea consimțământului: În măsura în care prelucrăm Datele tale Personale în temeiul consimțământului acordat, poți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a te opune primirii de mesaje comerciale: De asemenea, te poți opune la prelucrarea Datelor tale Personale în scopul trimiterii de mesaje comerciale.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail iulian.lupu@koff.ro

 

7. Modificări privind Politica de Confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica și actualiza din când în când dispozițiile acestei Politici de Confidențialitate. În consecință, te rugăm să verifici constant această pagină pentru a fi permanent la curent cu privire la modul în care utilizăm Datele tale Personale. Dacă vom face modificări la această Politică de Confidențialitate, vom face disponibilă versiunea actualizată pe Website și vom actualiza data menționată în secțiunea “Ultima actualizare”. Orice modificare a Politicii de Confidențialitate se va aplica de la data la care a fost publicată pe această pagină, cu excepția modificărilor care necesită consimțământul tău prealabil și care se vor aplica din momentul în care îți exprimi acest consimțământ. În orice caz, folosirea continuă a Website-ului înseamnă că ești de acord cu orice modificare sau actualizare a Politicii de Confidențialitate.

Te vom notifica pe email la discreția noastră cu un mesaj privind modificarea serviciilor.

 

9.Contact

Dacă ai întrebări sau nelămuriri privind prelucrarea datelor personale, la această Politică de Confidențialitate sau la implementarea acesteia, poți contacta responsabilul cu protecția datelor din cadrul Koff Distribution la adresa de email iulian.lupu@koff.ro sau prin poștă sau curier la adresa Strada Lemnisorului, nr.21-27, Sector 3, Bucuresti, cu mențiunea “in atenția responsabilului Koff Distribution cu protecția datelor”. Îți vom răspunde la solicitare cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data primirii.

Ultima actualizare: 31.12.2020

Devino partenerul nostru

Obtine acces la o gama variata de produse de la zeci de branduri populare.

Creeaza cont
parteneri koff